U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 1. prosinca 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu roba.

Rok za dostavu ponuda je 21. prosinca 2016. godine do 8:45 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 21.12.2016. u 8:45 sati