U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 3. lipnja 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetne radove.

Rok za dostavu ponuda je 24. lipnja 2016. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 24.06.2016. u 10:00 sati