U EOJN RH objavljena je Dokumentacija o nabavi za predmet: Sanacija odvodnje oborinskih voda na raznim lokacijama na području Grada Rijeke tijekom 2020. godine.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 19.03.2020. u 09:00 sati