U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 19. prosinca 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetne radove.

Rok za dostavu ponuda je 30. siječnja 2017. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 30.01.2017. u 10:00 sati