U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 9. studenoga 2015. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetne radove.

Rok za dostavu ponuda je 1. prosinca 2015. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 01.12.2015. u 10:00 sati