Čistoća (BN) - Pružanje usluga


Evidencijski broj: E-mv 47/19
Naručitelj: Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude: 04.12.2019. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru