Čistoća (BN) - Pružanje usluga


Evidencijski broj: E-mv 188/20
Naručitelj: Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude: 12.11.2020. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru