Dana 21. siječnja 2021. godine u EOJN RH objavljena je Dokumentacija o nabavi za predmet: Uklanjanje nepoželjne vegetacije na području Grada Rijeke tijekom 2021.godine

Grupa 1. Kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije na području Grada Rijeke tijekom 2021.

Grupa 2. Fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste na području Grada Rijeke tijekom 2021.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 10.02.2021. u 10:00 sati