U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 8. studenoga 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu roba.

Rok za dostavu ponuda je 29. listopada 2016. godine do 10:00 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 29.11.2016. u 10:00 sati