U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 29. srpnja 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu roba.

Rok za dostavu ponuda je 30. kolovoza 2016. godine do 10:00 h.

 


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 30.08.2016. u 10:00 sati