Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 10.12.2019. u 10:00 sati