Dana 8. studenog 2021.  na stranicama EOJN RH objavljena je Dokumentacija o nabavi za predmet: ULJA ZA MOTORE 

Dana 10.studenog 2021. na stranicama EOJN RH objavljen je ispravak Dokumentacije  o nabavi.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 30.11.2021. u 09:00 sati