U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 07.12.2017. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju.

Rok za dostavu ponuda je 28.12.2017. godine do 09:00 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 28.12.2017. u 09:00 sati