Jednostavna nabava - Isporuka roba


Evidencijski broj: 600-06-18/25
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 14.01.2019. u 12:00 sati

ikona download

Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka kao Središnje tijelo za nabavu pokrenuo je za pojedinačne naručitelje Poslovne sustave d.o.o. Rijeka i Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. Rijeka postupak jednostavne nabave za predmet: UREDSKE POTREPŠTINE, FOTOKOPIRNI PAPIR I OSTALE VRSTE UREDSKOG PAPIRA, evidencijski broj nabave 600-06-18/25.