Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 55-JEN-22
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 19.07.2022. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru