Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 108-JEN-19
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 07.11.2019. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru