Čistoća (BN) - Pružanje usluga


Evidencijski broj: E-mv 194/20
Naručitelj: Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude: 19.02.2020. u 09:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru