Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 74-JEN-21
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 13.07.2021. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru