Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 87-JEN-23
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 24.05.2023. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru