Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 69-JEN-22
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 31.03.2022. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru