Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 153-JEN-19
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 13.05.2019. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru