U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 30. prosinca 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu uslugu.

Rok za dostavu ponuda je 24. siječnja 2017. godine do 8:45 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 24.01.2017. u 08:45 sati