Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 1/20-BV
Naručitelj: Rijeka promet (BN)

Rok za dostavu ponude: 21.01.2020. u 13:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru