Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 112-JEN-20
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 06.07.2020. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru