Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 64-JEN-20
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 05.06.2020. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru