U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 07. listopada 2019. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za predmet nabave USLUGA PROTEKTIRANJA AUTO GUMA, evidencijski broj 12-MV-19.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 22.10.2019. u 10:00 sati