Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 23.10.2020. u 10:00 sati