Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 300-03-19/282
Naručitelj: Rijeka plus (BN)

Rok za dostavu ponude: 10.04.2019. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru