Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 88-JEN-22
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 06.12.2022. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru