Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 104-JEN-22
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 25.04.2022. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru