Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 11/19-BV
Naručitelj: Rijeka promet (BN)

Rok za dostavu ponude: 21.02.2019. u 10:00 sati

ikona download

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru