Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 102-JEN-20
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 10.12.2020. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru