Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 104/20-BV
Naručitelj: Rijeka promet (BN)

Rok za dostavu ponude: 04.12.2020. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru