Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 111/19-BV
Naručitelj: Rijeka promet (BN)

Rok za dostavu ponude: 27.12.2019. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru