Čistoća (BN) - Pružanje usluga


Evidencijski broj: E-mv 74/18
Naručitelj: Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude: 05.11.2018. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru