Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 2/19-BV
Naručitelj: Rijeka promet (BN)

Rok za dostavu ponude: 22.01.2019. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru