U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 26. listopada 2015. godine objavljen je poziv na nadmetanje za nabavu predmetne usluge.

Rok za dostavu ponuda je 3. prosinca 2015. godine do 10:00 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 03.12.2015. u 10:00 sati