U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 23.11.2017 godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za predmetnu nabavu usluge.

Rok za dostavu ponuda je 13.12.2017. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Rijeka plus (JN)

Rok za dostavu ponude: 13.12.2017. u 10:00 sati