U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 29. listopada 2018. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za predmetnu uslugu.
KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka kao središnje tijelo za nabavu usluga osiguranja provodi postupak javne nabave za sljedeće Naručitelje: KD AUTOTROLEJ d.o.o., KD ČISTOĆA d.o.o., ENERGO d.o.o., KD KOZALA d.o.o., RIJEKA PLUS d.o.o., RIJEKA PROMET d.d. i POSLOVNI SUSTAVI d.o.o..
Rok za dostavu ponuda je 21. prosinca 2018. godine do 09:00 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 21.12.2018. u 09:00 sati