Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 03.10.2023. u 10:00 sati